1412-Z-de dokuz aýakly ýeňil agramly HDPE plastik palet

Gysga düşündiriş:

1. Iki material HDPE ýa-da HDPP bar.
2. Integrirlenen sanjym galyplaýyş prosesi, önüm tutuşlygyna has berkdir.
3.Bu ýapyk zynjyrlara, önümçilik zawodlaryna we haryt paýlanyşyna ähliumumy degişlidir.
4. Gaýtadan ulanylýan materiallar daşky gurşawa bolup biljek hapalanmagy ep-esli azaldar.Geliň, bize goşulyň we bu ýaşyl planeta goşant goşuň.
Bu adaty plastmassa paletler hem tehniki taýdan skiddir.Dokuz aýakly paletler, paletleriň biri-birine höwürtge döretmegine mümkinçilik berýän ylgawçylaryň ýerine dokuz deň aralyk aýaklary bar.


Önümiň jikme-jigi

Sorag-jogap

Haryt bellikleri

Üstünlikleri

1. Iki material HDPE ýa-da HDPP bar.
2. Integrirlenen sanjym galyplaýyş prosesi, önüm tutuşlygyna has berkdir.
3.Bu ýapyk zynjyrlara, önümçilik zawodlaryna we haryt paýlanyşyna ähliumumy degişlidir.
4. Gaýtadan ulanylýan materiallar daşky gurşawa bolup biljek hapalanmagy ep-esli azaldar.Geliň, bize goşulyň we bu ýaşyl planeta goşant goşuň.
Bu adaty plastmassa paletler hem tehniki taýdan skiddir.Dokuz aýakly paletler, paletleriň biri-birine höwürtge döretmegine mümkinçilik berýän ylgawçylaryň ýerine dokuz deň aralyk aýaklary bar.

JW1210-2 JW1210-3

Arza

“Longshenghe” plastmassa paletleriniň çeýe ulanylmagy transport wagtynda ähli amatlylygy we netijeliligi üpjün edýär. Haýsy gurşaw, palletizasiýa, rack ýa-da ammar ýaly ulanylyşyna garamazdan, dokuz aýakly islegleriňize doly laýyklaşyp bileris. plastik paletiň ajaýyp göterijilik ukyby, şübhesiz, ilkinji saýlawyňyzdyr.

appli ssenariýleri TW1010-07 TW1010-08

Müşderi hyzmaty

1. Müşderi bilen resmi şertnama baglaşmazdan ozal, müşderiniň isleg maglumatlaryna esaslanýan hünärmen we ýerlikli teklipleri seljermäge we iň oňat çözgüt tapmaga kömek ederis.
2. Önümlerimiz ýa-da bahalarymyz bilen baglanyşykly ähli soraglara 24 sagadyň dowamynda jogap berler.
3. Sargydyňyzyň gidişini yzarlaň we iň täze habarlar bilen täzelenip duruň.

Tehnologiki parametrler

Model belgisi JW-1412-Z Görnüşi Dokuz aýakly plastik palet
Uzynlyk 1400mm (55.12in) Stil Leeke ýüzli
Ini 1200mm (47,24in) Ulanylyşy Logistik transport we ammar
Boý 76mm (2.99in) Omöriteleşdirilen görnüşler Logotip / Reňk / Ölçeg
Statik ýük 5t Rack ýük /
Dinamiki ýük / Agram 16,7 kg

TW1010-09

pudagy birleşdirmek

TW1010-02


 • Öňki:
 • Indiki:

 • S: laýyk plastik paleti nädip saýlap bilerin?
  J: Bu 3 esasy faktora bagly:
  1Paletiň dizaýny, bizde üç çapyşyk görnüşi we alty ylgaw görnüşi bardokuz-aýakgörnüşi we goşa taraply görnüşi.
  2.Paletiň materialy, adatça HDPP ýa-da HDPE, bizde Wirginal, General, Gaýtadan işlenen we Gara materiallar ýaly dürli derejeler bar.
  3.Önümçilik usuly, umuman, sanjym galyplary we üflemek.
  Diňe zerurlyklaryňyzy we talaplaryňyzy aýdyň, size laýyk palet saýlarys.

  S: Tölegden soň näçe wagt köpçülikleýin ýük alyp bilerin?
  J: Adatça 10-15 gün.Jikme-jiklikler üçin göni biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň