Önüm habarlary

 • Elýeterli plastik palet ölçegleri näme?

  Her ýurduň senagat we logistika transport standartlary dürli-dürli bolansoň, käbir paletler diňe käbir ýurtlarda we belli pudaklarda ulanylýar.Bu önümleriň üpjünçilik zynjyrlarynyň arasynda ýa-da ýurtlaryň arasynda geçirilmegini aňsatlaşdyrmaýar.Önümleriň gaplama tapawutlary ...
  Koprak oka
 • Plastiki paletler: kesgitleýji gollanmaňyz.

  Plastiki paletler: kesgitleýji gollanmaňyz.

  Kompaniýalaryň agaçdan plastmassa paletlere geçmeginiň bir sebäbi bar we köp satyjylaryň çalyşmagyny haýyş etmeginiň bir sebäbi bar.Plastiki paletler, ýük derejesindäki transport platformalarynyň ewolýusiýasynda indiki ädim ýa-da gutulgysyz netije.Köp sanly peýdasy bilen ...
  Koprak oka
 • Kombinasiýa paletleri, üç ylgaw paletleri, alty ylgaw paletleri, dokuz aýakly paletler we iki taraply paletleriň arasynda näme tapawut bar?

  Kombinasiýa paletleri, üç ylgaw paletleri, alty ylgaw paletleri, dokuz aýakly paletler we iki taraply paletleriň arasynda näme tapawut bar?

  Kombinirlenen plastik paletler.Kombinasiýa plastmassa paletler, ýokarky we aşaky böleklerden ýasalan we beýleki usullar (kebşirlenmedik) arkaly bölünen plastmassa paletlerdir we birleşdirilen plastmassa paletleriň garşydaşy bir bölek plastik paletdir.Paletiň bir bölegi zaýalanan bolsa, zeper ýeten ...
  Koprak oka
 • Plastiki palet gözleg gollanmasy

  Plastiki palet gözleg gollanmasy

  Plastiki palet forkliftler, raflar we beýleki logistika enjamlary bilen ulanylýan logistika bir görnüşidir.Harytlary saklamak, ýüklemek we daşamak üçin ulanylyp bilner we häzirki zaman logistika we ammarda möhüm logistika enjamlaryndan biridir.Plastiki paletleriň döremegi, enwiň zerurlyklaryna uýgunlaşmakdyr ...
  Koprak oka
 • Näme üçin polat turba bilen plastik palet?Polat turba bilen plastik paletiň peýdasy näme?

  Näme üçin polat turba bilen plastik palet?Polat turba bilen plastik paletiň peýdasy näme?

  Palet, statiki harytlary dinamiki harytlara, ýükleýiş platformasyna we hereketli platforma ýa-da göçme pola öwürmek üçin serişdedir.Flexerde çeýeligini ýitiren harytlar hem paletde ýüklenip, çeýe we ykjam bolansoň derrew herekete geçýärler ...
  Koprak oka