Plastiki dolanyşyk gutusy

 • Uly plastmassa höwürtgelenen we gaplanan ammar gutulary we gaplar

  Uly plastmassa höwürtgelenen we gaplanan ammar gutulary we gaplar

  Amatly dolanyşyk, arassa ýygnamak, aňsat dolandyrmak, çyglylyga garşy, poslama garşy, güjüklere garşy, bug we tüsse ýok.
  Gowy berklik, täsire garşylyk, ýokary gysyş güýji, ýokary berklik, gowy egilmek.
  Gutujyk göwresiniň töweregindäki gapyrgalary berkitmek dizaýny, guty korpusynyň göterijilik ukybyny we berkitmegiň durnuklylygyny ýokarlandyrýar we deformasiýa etmek aňsat däl.
  Plastmassa dolanyşyk gutusy ekologiýa taýdan arassa, hapalanmaýan, zyňylmagy aňsat, daşky gurşawy hapalamaz we beýleki plastmassa önümleri öndürmek üçin gaýtadan ulanylyp bilner.
  Ekrany çap etmek we bronlamak islegleriňize görä edilip bilner.

 • Kemping ammar gutusy, gapakly plastik gutular ammary bilen açyk ammar gutusy

  Kemping ammar gutusy, gapakly plastik gutular ammary bilen açyk ammar gutusy

  Reňk: Dymmaklyk gök, ak, sary, gyzyl, ýaşyl we ş.m., beýleki reňkler müşderiniň talaplaryna laýyklykda düzülip bilner.
  Owadan we çydamly plastmassa dolanyşyk gutusy: plastmassa dolanyşyk gutusy önümleri pes basyşly ýokary dykyzlykly polietilen (HDPE) (PP) bir gezeklik sanjym galyplary bilen, ýalpyldawuk, gowy el duýgusy we uzak ömri bilen öndürilýär.
  Plastiki dolanyşyk gutusy owadan, ýeňil, süýşmeýän, süýşmäge garşy, täsire çydamly, ýylylyga çydamly, aşaga çydamly, basyşa çydamly, poslama garşy, kislota çydamly, aşgazana çydamly, dem alýan we geçip bolmajak.
  Plastmassa dolanyşyk gutusy ýerlikli gurluş dizaýnyna we ýokary göterijilik güýjüne eýe.1L plastmassa dolanyşyk gutusynyň ýüki 1-100KG aralygyndadyr we 1,5 metr beýiklikden erkin ýykylanda çynlakaý deformasiýa ýa-da döwülmez.

 • Köp maksatly ýöriteleşdirilen plastik ammar gutusy

  Köp maksatly ýöriteleşdirilen plastik ammar gutusy

  1.HDPE ýa-da HDPP material
  2. spaceeri tygşytlamak üçin bukulyp bilner
  3.Güýçli gurluşyk has kyn

 • Açyk öý awtoulag plastik kemping saklaýyş gutusy Göçme gutular

  Açyk öý awtoulag plastik kemping saklaýyş gutusy Göçme gutular

  1.HDPE ýa-da HDPP material
  2. spaceeri tygşytlamak üçin bukulyp bilner