Üstünlik

Biz plastmassa önümlerinde ýöriteleşen köpmilletli söwda kompaniýasydyrys.

Güýç

zawodlar

Ibermäge taýyn köpçülikleýin inwentar.Güýçli üpjünçilik zynjyry size hiç hili päsgelçilik döretmezlige mümkinçilik berýär we sargyt talaplaryňyzy tassyklandan soň harytlary derrew eltip bereris.

Hil

kepillik

Önümler dizaýn edilmezden we iberilmezden azyndan üç gezek synagdan geçirildi we önümçilik liniýasy ISO9001 şahadatnamasyndan geçdi.Üçünji tarapyň hil barlagy şahadatnamasy gerek bolsa, islegleriňize görä bereris.

Bir duralga

hyzmaty

Iň ýokary hilli we täsirli hyzmatlar bilen işiňiz üçin bir gezeklik hyzmat çözgütlerini hödürläris we esasy önümlerimizden başga-da beýleki zerurlyklary kanagatlandyrmak üçin elimizden gelenini ederis.

Plastmassa öndüriji

Longshenghe, plastmassa önümlerinde ýöriteleşen köpmilletli söwda kompaniýasydyr.

Longşenghe (Pekin) Ylym we Söwda Co., Ltd.

Longşenghe (Pekin) Ylym we Söwda Co., Ltd 2021-nji ýylyň 28-nji iýunynda Hytaýyň Pekinde ýerleşýär.Plastiki önümler, şol sanda plastik paletler, plastik zibil gaplary, plastik sandyklar, plastmassa gutulary we ş.m. ýaly köpmilletli söwda kompaniýasy. Önümlerimiz Europeewropanyň, Demirgazyk Amerikanyň, Okeaniýanyň, Günorta Amerikanyň we Afrikanyň köp ýurtlaryna eksport edilýär.Dünýädäki köp sanly önümçilik kärhanalary, ammar kärhanalary, logistika kärhanalary we iri zynjyr dükanlary bilen uzak möhletleýin iş gatnaşyklaryny ösdürdik. Biziň kooperatiw zawodlarymyz Hytaýyň hemme ýerinde we plastmassa önümlerini öndürmekde köp hünärli kärhanalar bar.