Önümler

 • 1111-Aeňil Hdpe Palet Euroewro Polat Tube 6runners Plastik Palet

  1111-Aeňil Hdpe Palet Euroewro Polat Tube 6runners Plastik Palet

  1. Iki çig mal bar: HDPE ýa-da HDPP
  2.Logistik transport we ammar ssenarileri
  3. “Longshenghe” alty çapyşykly plastik palet, ýokary öndürijilik hödürleýän hakyky tegelek hökmünde döredildi.
  4.Bu ýapyk zynjyrlara, önümçilik zawodlaryna we haryt paýlanyşyna ähliumumy degişlidir.
  5.Bu paleti güýçlendirýär, bölekleýin aşaky palta döredýär we bu plastmassa paletleri boş bolanda ýa-da aşagyndaky ýük doly ýüklenen paletiň agramyny goldap bilýän mahaly biri-biriniň üstünde goýmaga we berkitmäge mümkinçilik berýär.

 • 9 aýak 1210-B ýeňil wezipe bir gezek ulanylýan plastmassa palet

  9 aýak 1210-B ýeňil wezipe bir gezek ulanylýan plastmassa palet

  1.HDPE ýa-da HDPP material
  2. Dört taraplaýyn giriş
  3.Bir bölek sanjym

 • 1210 9 aýakly ýük eksporty Gara bir gezek plastik palta ulanyň

  1210 9 aýakly ýük eksporty Gara bir gezek plastik palta ulanyň

  1.HDPE ýa-da HDPP material
  2. Dört taraplaýyn giriş
  3.Bir bölek sanjym

 • 1212 Lighteňil agramy gaýtadan işlenen HDPE höwürtgeleýän plastik palet

  1212 Lighteňil agramy gaýtadan işlenen HDPE höwürtgeleýän plastik palet

  1. Iki material HDPE ýa-da HDPP bar.
  2. Integrirlenen sanjym galyplaýyş prosesi, önüm tutuşlygyna has berkdir.
  3. Dokuz metrlik plastmassa paletlerimiz, hakykatdanam tygşytly we ýokary öndürijilikli bolmagy üçin döredildi.
  4.Bu ýapyk zynjyrlara, önümçilik zawodlaryna we haryt paýlanyşyna ähliumumy degişlidir.
  5.Bu umumy plastik paletler hem tehniki taýdan skiddir.Dokuz aýakly paletler, paletleriň biri-birine höwürtge döretmegine mümkinçilik berýän ylgawçylaryň ýerine dokuz deň aralyk aýaklary bar.

 • 1412 Dokuz aýakly ýer plastik palet ulanylýar

  1412 Dokuz aýakly ýer plastik palet ulanylýar

  1.HDPE ýa-da HDPP material
  2. Roundhli tarapdan dört taraplaýyn giriş
  3. loadokary ýüklemek ukybyna çydap bilýän bir bölek sanjym, has çydamly.

 • 1515-Z Bir gezek ulanylýan höwürtge gara bir ýol plastik palet

  1515-Z Bir gezek ulanylýan höwürtge gara bir ýol plastik palet

  1. Iki çig mal bar: HDPE ýa-da HDPP
  2.Logistik transport we ammar ssenarileri
  3. Dokuz metrlik plastmassa paletlerimiz, hakykatdanam tygşytly we ýokary öndürijilikli bolmagy üçin döredildi.
  4. Üýtgeşik gaýtadan işlemek prosesi serişdeleri ulanmagy netijeli gowulandyrýar, energiýany tygşytlaýar we zyňyndylary azaldýar.
  5.Bu umumy plastik paletler hem tehniki taýdan skiddir.Dokuz aýakly paletler, paletleriň biri-birine höwürtge döretmegine mümkinçilik berýän ylgawçylaryň ýerine dokuz deň aralyk aýaklary bar.
  “Aýaklar” öndürilende paletiň üstünde depressiýa döretmek arkaly emele gelýär.

 • Bir gezek eksport ediň1010-Dokuz aýakly plastik palet

  Bir gezek eksport ediň1010-Dokuz aýakly plastik palet

  1. Iki material HDPE ýa-da HDPP bar.
  2. Integrirlenen sanjym galyplaýyş prosesi, önüm tutuşlygyna has berkdir.
  3. Dokuz metrlik plastmassa paletlerimiz, hakykatdanam tygşytly we ýokary öndürijilikli bolmagy üçin döredildi.
  4. Üýtgeşik gaýtadan işlemek prosesi serişdeleri ulanmagy netijeli gowulandyrýar, energiýany tygşytlaýar we zyňyndylary azaldýar.
  5. Gaýtadan ulanylýan materiallar daşky gurşawa bolup biljek hapalanmagy ep-esli azaldar.Geliň, bize goşulyň we bu ýaşyl planeta goşant goşuň.

 • HDPE HDPE 1111 Ammar üçin dokuz aýakly plastik palet eksport ediň

  HDPE HDPE 1111 Ammar üçin dokuz aýakly plastik palet eksport ediň

  1. Iň azyndan 50% köp ýer tygşytlap bilýän höwürtge funksiýasy we biri-birine ýapyşmak ukyby.
  2.Gaty ýeňil we el bilen işlemek aňsat, bu howa ýükleri üçin ajaýyp bolýar.
  3.Bu plastik paletler önümiňizi arzan bahadan daşamak we eksport maksady bilen meşhur.
  4.Gigiýena, berk çydamlylyk we poslamaň.Wasuwup bolýar we kömelek we bakteriýalary döretmeýär.

 • 1412-Z-de dokuz aýakly ýeňil agramly HDPE plastik palet

  1412-Z-de dokuz aýakly ýeňil agramly HDPE plastik palet

  1. Iki material HDPE ýa-da HDPP bar.
  2. Integrirlenen sanjym galyplaýyş prosesi, önüm tutuşlygyna has berkdir.
  3.Bu ýapyk zynjyrlara, önümçilik zawodlaryna we haryt paýlanyşyna ähliumumy degişlidir.
  4. Gaýtadan ulanylýan materiallar daşky gurşawa bolup biljek hapalanmagy ep-esli azaldar.Geliň, bize goşulyň we bu ýaşyl planeta goşant goşuň.
  Bu adaty plastmassa paletler hem tehniki taýdan skiddir.Dokuz aýakly paletler, paletleriň biri-birine höwürtge döretmegine mümkinçilik berýän ylgawçylaryň ýerine dokuz deň aralyk aýaklary bar.

 • Bir gezek ulanyň1211 Dokuz aýakly logistik plastik palet

  Bir gezek ulanyň1211 Dokuz aýakly logistik plastik palet

  1. Uzak ömür üçin ýokary dykyzlykly polietilen.Palet ýekeje sanjym galypdyr, ýygnamak ýa-da kebşirlemek meselesi ýok. Logistik transport we ammar ssenarileri
  2.Bu ýapyk zynjyrlara, önümçilik zawodlaryna we haryt paýlanyşyna ähliumumy degişlidir.
  3.Bu umumy plastmassa paletler hem tehniki taýdan skiddir.Dokuz aýakly paletler, paletleriň biri-birine höwürtge döretmegine mümkinçilik berýän ylgawçylaryň ýerine dokuz deň aralyk aýaklary bar.
  4. “Aýaklar” öndürilende paletiň üstünde depressiýa döretmek arkaly emele gelýär.

 • Ulag 1208 Ammar üçin dokuz fut eksport plastik palet

  Ulag 1208 Ammar üçin dokuz fut eksport plastik palet

  1) Araçydan aýlanyp, çykdajylaryňyzy azaldyň
  2) 100% täze material hiliň kepillendirilmegine kömek edýär
  3) Derrew we gyssagly eltip bermek üçin dogry aksiýa
  4) Konteýnerde zeper ýetenler indiki tertipde mugt hödürlener.
  5) 24 sagadyň içinde gyssagly jogap

 • Içgi senagaty üçin 4 ýol giriş 1210-B agyr ýükli goşa ýüzli plastik palet

  Içgi senagaty üçin 4 ýol giriş 1210-B agyr ýükli goşa ýüzli plastik palet

  1. Paletiň arassa görnüşi bar we arassalamak we sterilizasiýa etmek aňsat.
  2.Gaplamak prosesinde dyrnaklar we tikenler ýok, harytlara tötänleýin zeper ýetenok.
  3. Tüsse çykarmaň, haryt eksport etmegiň proseduralaryny azaldyň we maýa dolanyşygyny çaltlaşdyryň.
  4. Döwülen plastmassa paletler gaýtadan işlenip we beýleki zatlar üçin çig mal hökmünde ulanmak üçin gaýtadan işlenip bilner.

123456Indiki>>> Sahypa 1/9