1210-E 48 × 40 Gaýtadan ulanylýan açyk palta 6 ylgawçy “Plasitc” palet

Gysga düşündiriş:

1. Reňk we ululyk aýratynlaşdyrylan
2. Tehniki hyzmat agaç paletlerden has ygtybarly
3. LOGO-ny talap edişiňiz ýaly çap edip bilersiňiz
4. 100% HDPE materialdan ýasalan
5. Iň berk sanitariýa talaplary üçin gurlan arassa, zäherli paletler.
6. Plastiki paletler agaç paletlere ýa-da skidlere ykdysady alternatiwa hödürleýär.
7. Ulanylandan soň arassalamak aňsat we esasan ýokary ýükli ammarlary saklamak üçin ulanylýar.
8.Siks ylgaýjy palet: Haçly ýa-da surat çarçuwaly paletler diýlip hem atlandyrylýar, alty çapyşykly paletler biri-birine perpendikulýar hereket edýän palubanyň aşagynda üç sany ylgawçynyň iki toplumy bar diýip pikir edip bolar.
9.ISO, SGS, Rohs standarty.


Önümiň jikme-jigi

Sorag-jogap

Haryt bellikleri

Üstünlikleri

1. Reňk we ululyk aýratynlaşdyrylan
2. Tehniki hyzmat agaç paletlerden has ygtybarly
3. LOGO-ny talap edişiňiz ýaly çap edip bilersiňiz
4. 100% HDPE materialdan ýasalan
5. Iň berk sanitariýa talaplary üçin gurlan arassa, zäherli paletler.
6. Plastiki paletler agaç paletlere ýa-da skidlere ykdysady alternatiwa hödürleýär.
7. Ulanylandan soň arassalamak aňsat we esasan ýokary ýükli ammarlary saklamak üçin ulanylýar.
8.Siks ylgaýjy palet: Haçly ýa-da surat çarçuwaly paletler diýlip hem atlandyrylýar, alty çapyşykly paletler biri-birine perpendikulýar hereket edýän palubanyň aşagynda üç sany ylgawçynyň iki toplumy bar diýip pikir edip bolar.
9.ISO, SGS, Rohs standarty.

Stackable_plastic_pallet Stackable_plastic_pallet-2

Arza

Iýmit we içgi, derman, mata we egin-eşik, çüýşeli suw zawody, awtopartlar, himiýa senagaty we paýlaýyş merkezindäki we ammardaky beýleki kärhanalarda giňden ulanylýan önümlerimiz.

Stackable_plastic_pallet-3 bukjasy zawodyň ekrany

Müşderi hyzmaty

1. Müşderi bilen resmi şertnama baglaşmazdan ozal, müşderiniň isleg maglumatlaryna esaslanýan hünärmen we ýerlikli teklipleri seljermäge we iň oňat çözgüt tapmaga kömek ederis.
2. Önümlerimiz ýa-da bahalarymyz bilen baglanyşykly ähli soraglara 24 sagadyň dowamynda jogap berler.
3. Sargydyňyzyň gidişini yzarlaň we iň täze habarlar bilen täzelenip duruň.

TW1210E-2

Tehnologiki parametrler

Model belgisi TW-1210-E Görnüşi Alty çapyşykly plastik palet
Uzynlyk 1200mm (47,24in) Stil Iki gezek ýüzbe-ýüz
Ini 1000mm (39.37in) Ulanylyşy Logistik transport we ammar
Boý 150mm (5.91in) Omöriteleşdirilen görnüşler Logotip / Reňk / Ölçeg
Statik ýük 8t Rack ýük 1t
Dinamiki ýük 2t Agram 29.2kg

TW1010-09 TW1010-01 TW1010-02


 • Öňki:
 • Indiki:

 • S: Synag üçin nusga alyp bilerinmi?
  J: Barlamak we synag etmek üçin nusga hödürlemekden hoşal, önümlerimiziň sizi kanagatlandyrjakdygyna ynanýarys.

  S: TT we L / C-den başga Paypal, Weston Union we söwda kepilligini kabul edýärsiňizmi?
  J: Alada etme, biziň ähli işimiz kanagatlanarly önümleri almaga we puluňyzy almazdan ozal howpsuz saklamaga kömek etmekdir.
  Şonuň üçin siziň saýlan ähli töleg usulyňyzy kabul edýäris.

  S: Tölegden soň näçe wagt köpçülikleýin ýük alyp bilerin?
  J: Adatça 10-15 gün.Jikme-jiklikler üçin göni biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň