1111-Aeňil Hdpe Palet Euroewro Polat Tube 6runners Plastik Palet

Gysga düşündiriş:

1. Iki çig mal bar: HDPE ýa-da HDPP
2.Logistik transport we ammar ssenarileri
3. “Longshenghe” alty çapyşykly plastik palet, ýokary öndürijilik hödürleýän hakyky tegelek hökmünde döredildi.
4.Bu ýapyk zynjyrlara, önümçilik zawodlaryna we haryt paýlanyşyna ähliumumy degişlidir.
5.Bu paleti güýçlendirýär, bölekleýin aşaky palta döredýär we bu plastmassa paletleri boş bolanda ýa-da aşagyndaky ýük doly ýüklenen paletiň agramyny goldap bilýän mahaly biri-biriniň üstünde goýmaga we berkitmäge mümkinçilik berýär.


Önümiň jikme-jigi

Sorag-jogap

Haryt bellikleri

TW1010-04

TW1010-03

Tehnologiki parametrler

Model belgisi TW-1111-A Görnüşi Alty çapyşykly plastik palet
Uzynlyk 1100mm (43.31in) Stil Iki gezek ýüzbe-ýüz
Ini 1100mm (43.31in) Ulanylyşy Logistik transport we ammar
Boý 150mm (5.91in) Omöriteleşdirilen görnüşler Logotip / Reňk / Ölçeg
Statik ýük 6t Rack ýük 1t
Dinamiki ýük 2t Agram 20 + 13kg

TW1111A-2 TW1010-06 TW1010-07 TW1010-08Hil kepilligi

1. producthli önüm liniýasy hünärmen inersenerler tarapyndan yzygiderli barlanar we goldanylar.
2. productshli önümler çykmazdan ozal azyndan üç gezek synagdan geçiriler.
3.Hemme önümler CE, ISO we beýleki şahadatnamalardan geçdi.

TW1010-09 TW1010-01

TW1010-02


 • Öňki:
 • Indiki:

 • S: laýyk plastik paleti nädip saýlap bilerin?
  J: Bu 3 esasy faktora bagly:
  1.Paletiň dizaýnynda bizde üç ylgaw görnüşi, alty çapyşyk görnüşi , dokuz fut we iki taraplaýyn görnüş bar.
  2. Paletiň materialy, adatça HDPP ýa-da HDPE, bizde Wirginal, General, Gaýtadan işlenen we Gara materiallar ýaly dürli derejeler bar.
  3. Önümçilik usuly, köplenç sanjym galyplary we üflemek.
  Diňe zerurlyklaryňyzy we talaplaryňyzy aýdyň, size laýyk palet saýlarys.

  S: customöriteleşdirilen görnüşim we logotipim bolup bilermi?
  J: Hawa, elbetde.Customöriteleşdirilen önümlere ökde, aýratynlaşdyrma ýa-da OEM hyzmatynyň islendik zerurlygy, has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.Daşky görnüşi üýtgetmek üçin, Logo, dünýägaraýyş goşmak, çap etmek aňsat bolar.

  S: Synag üçin nusga alyp bilerinmi?
  J: Barlamak we synag etmek üçin nusga hödürlemekden hoşal, önümlerimiziň sizi kanagatlandyrjakdygyna ynanýarys.

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň