Köp maksatly ýöriteleşdirilen plastik ammar gutusy

Gysga düşündiriş:

1.HDPE ýa-da HDPP material
2. spaceeri tygşytlamak üçin bukulyp bilner
3.Güýçli gurluşyk has kyn


Önümiň jikme-jigi

Sorag-jogap

Haryt bellikleri

Köp maksatly ýöriteleşdirilen plastik ammar gutusy Köp maksatly adaty arassa plastik ammar gutusy-2

Umuman berkitme: Plastmassa dolanyşyk sebediniň daşynda berkidiji gapyrgalar bar, bu bolsa has berk, deformasiýa aňsat däl we ömri uzak.
Galyň aşagy: Plastiki dolanyşyk sebedi galyňlaşan düýbüne eýe bolup, diňe bir ýüki artdyrman, eýsem anti-skid häsiýetlerine eýe bolan güýçlendiriji gapyrgalar bilen enjamlaşdyrylandyr.
Amatly tutawaç: Plastiki dolanyşyk sebediniň tutawajy, ulanmak üçin has amatly we galyň bolan tekiz dizaýna eýe.
Çaknyşyklara garşy burçlar: Plastiki dolanyşyk sebediniň düýbünde çaknyşyklara garşy burçlar bar, bu täsiriň öňüni alyp we durnuklylygy ýokarlandyryp biler.

plastmassa bukulýan guty-3 plastmassa bukulýan guty-4 plastmassa bukulýan guty-5

Spesifikasiýa

Model belgisi ZK0052 Görnüşi Plastik sandyk
Uzynlyk 615mm (24.21in) Stil Eplenýän sandyk
Ini 380mm (14.96in) Ulanylyşy Logistik transport we ammar
Boý 220mm (8.66in) Omöriteleşdirilen görnüşler Logotip / Reňk / Ölçeg
Agram 2kg Aýratynlyk Ekologiýa taýdan arassa

şahadatnama pudagy birleşdirmek TW1010-02


 • Öňki:
 • Indiki:

 • S I Gerekli ululygy we reňkini nädip tapyp bilerin?
  J: Müşderi hyzmatymyza ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris, ol siziň talaplaryňyza görä iň oňat önüm tapar.

  S: Baglanyşyk hyzmatyny hödürleýärsiňizmi?
  J: Hawa, ammar we material işleýän önümler käbir beýleki önümlerden düýpgöter tapawutlanýar.Käwagt doly konteýner ýük üçin diňe bir üpjün edijiden satyn alyp bolmaz.Önüm bilen baglanyşykly köp sanly hyzmatdaş hyzmatdaş çeşmelerimiz bar, size doly konteýner ýük ýüklemesini birleşdirmäge kömek edip bileris.

  S: customörite hyzmat berýärsiňizmi?
  J: Hawa, size bar bolan önüm setirimiz üçin ýöriteleşdirilen logotip, logotip çap etmek, ýöriteleşdirilen paket we ýöriteleşdirilen reňk hödürläp bileris.Şeýle hem, ýöriteleşdirilen dizaýn, gural ýasamak we plastmassa sanjym etmek isleýäris, ýöriteleşdirilen plastmassa bölekleri üçin bir gezeklik hyzmaty alyp bilersiňiz.
  Theeri gelende aýtsak, täze önümleri ösdürmek üçin gural çykdajylaryny paýlaşmak baradaky islendik gepleşikleri kabul etmek isleýäris.Gurallaryň bahasyny paýlaşyň, başga bazara ýüz tutuň.

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň