6runners Epal 1211 Paletleri Euroewro Plastiki Paletler

Gysga düşündiriş:

1.HDPE ýa-da HDPP material
2. Dört taraplaýyn giriş
3.Bir bölek sanjym


Önümiň jikme-jigi

Sorag-jogap

Haryt bellikleri

Stackable_plastic_pallet Stackable_plastic_pallet-2

Aýratynlyklary

Alty ylgawly palet: Haçly ýa-da surat çarçuwasy paletleri diýlip hem atlandyrylýan alty çapyşyk palet, biri-birine perpendikulýar hereket edýän palubanyň aşagynda üç ylgawçynyň iki toplumy bar diýip pikir edip bolar.Bu paleti güýçlendirýär, bölekleýin aşaky paluba döredýär we bu plastmassa paletleri boş bolanda ýa-da aşagyndaky ýük doly ýüklenen paletiň agramyny goldap bilýän mahaly biri-biriniň üstünde saklamaga mümkinçilik berýär.

Stackable_plastic_pallet-3 bukjasy zawodyň ekrany

1. Paletiň arassa görnüşi bar we arassalamak we sterilizasiýa etmek aňsat.
2.Gaplamak prosesinde dyrnaklar we tikenler ýok, harytlara tötänleýin zeper ýetenok.
3. Tüsse çykarmaň, haryt eksport etmegiň proseduralaryny azaldyň we maýa dolanyşygyny çaltlaşdyryň.
4. Döwülen plastmassa paletler gaýtadan işlenip we beýleki zatlar üçin çig mal hökmünde ulanmak üçin gaýtadan işlenip bilner.

Spesifikasiýa

Model belgisi TW-1211 Görnüşi Alty çapyşykly plastik palet
Uzynlyk 1200mm (47,24in) Stil Iki gezek ýüzbe-ýüz
Ini 1100mm (43.31in) Ulanylyşy Logistik transport we ammar
Boý 150mm (5.91in) Omöriteleşdirilen görnüşler Logotip / Reňk / Ölçeg
Statik ýük 6t Rack ýük 0,5t
Dinamiki ýük 1.5t Agram 20kg

TW1211-2

Arza

“Longshenghe” plastmassa paletleriniň çeýe ulanylmagy transport wagtynda ähli amatlylygy we netijeliligi üpjün edýär. Haýsy gurşaw, palletizasiýa, rack ýa-da ammar ýaly ulanylyşyna garamazdan, alty adamlyk plastik paletimiz, islegleriňize doly laýyklaşyp bileris. Iň oňat göterijilik ukyby, şübhesiz, ilkinji saýlawyňyzdyr.

şahadatnama pudagy birleşdirmek gaýtadan işlemek


 • Öňki:
 • Indiki:

 • S: customöriteleşdirilen görnüşim we logotipim bolup bilermi?
  J: Hawa, elbetde.Customöriteleşdirilen önümlere ökde, aýratynlaşdyrma ýa-da OEM hyzmatynyň islendik zerurlygy, has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.Daşky görnüşi üýtgetmek üçin, Logo, dünýägaraýyş goşmak, çap etmek aňsat bolar.

  S: Synag üçin nusga alyp bilerinmi?
  J: Barlamak we synag etmek üçin nusga hödürlemekden hoşal, önümlerimiziň sizi kanagatlandyrjakdygyna ynanýarys.

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň