1111- E Logistik transport harytlaryny saklap bolýan plastik palet 6 ylgawçy

Gysga düşündiriş:

1. Iki material HDPE ýa-da HDPP bar.
2. Integrirlenen sanjym galyplaýyş prosesi, önüm tutuşlygyna has berkdir.
3. Ulanylandan soň arassalamak aňsat we esasan ýokary ýükli ammarlary saklamak üçin ulanylýar.
4.Siks ylgaýjy palet: Haçly ýa-da surat çarçuwaly paletler hem diýilýär, alty çapyşykly paletler biri-birine perpendikulýar hereket edýän palubanyň aşagynda üç sany ylgawçynyň iki toplumy bar diýip pikir edip bolar.
5.Bu paleti güýçlendirýär, bölekleýin aşaky palta döredýär we bu plastmassa paletleri boş bolanda ýa-da aşagyndaky ýük doly ýüklenen paletiň agramyny goldap bilýän mahaly biri-biriniň üstünde goýmaga we berkitmäge mümkinçilik berýär.


Önümiň jikme-jigi

Sorag-jogap

Haryt bellikleri

TW1010-04 TW1010-03

Müşderi hyzmaty

1. Müşderi bilen resmi şertnama baglaşmazdan ozal, müşderiniň isleg maglumatlaryna esaslanýan hünärmen we ýerlikli teklipleri seljermäge we iň oňat çözgüt tapmaga kömek ederis.
2. Önümlerimiz ýa-da bahalarymyz bilen baglanyşykly ähli soraglara 24 sagadyň dowamynda jogap berler.
3. Sargydyňyzyň gidişini yzarlaň we iň täze habarlar bilen täzelenip duruň.

TW1010-06 TW1010-07 TW1010-08

Tehnologiki parametrler

Model belgisi TW-1111-E Görnüşi Alty çapyşykly plastik palet
Uzynlyk 1100mm (43.31in) Stil Iki gezek ýüzbe-ýüz
Ini 1100mm (43.31in) Ulanylyşy Logistik transport we ammar
Boý 125mm (4.92in) Omöriteleşdirilen görnüşler Logotip / Reňk / Ölçeg
Statik ýük 1.5t Rack ýük /
Dinamiki ýük 0.4t Agram 8,8 kg

TW1111E-2

TW1010-09 TW1010-01 TW1010-02

 


 • Öňki:
 • Indiki:

 • S: laýyk plastik paleti nädip saýlap bilerin?
  J: Bu 3 esasy faktora bagly:
  1.Paletiň dizaýnynda bizde üç ylgaw görnüşi, alty çapyşyk görnüşi , dokuz fut we iki taraplaýyn görnüş bar.
  2. Paletiň materialy, adatça HDPP ýa-da HDPE, bizde Wirginal, General, Gaýtadan işlenen we Gara materiallar ýaly dürli derejeler bar.
  3. Önümçilik usuly, köplenç sanjym galyplary we üflemek.
  Diňe zerurlyklaryňyzy we talaplaryňyzy aýdyň, size laýyk palet saýlarys.

  S: customöriteleşdirilen görnüşim we logotipim bolup bilermi?
  J: Hawa, elbetde.Customöriteleşdirilen önümlere ökde, aýratynlaşdyrma ýa-da OEM hyzmatynyň islendik zerurlygy, has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.Daşky görnüşi üýtgetmek üçin, Logo, dünýägaraýyş goşmak, çap etmek aňsat bolar.

  S: Synag üçin nusga alyp bilerinmi?
  J: Barlamak we synag etmek üçin nusga hödürlemekden hoşal, önümlerimiziň sizi kanagatlandyrjakdygyna ynanýarys.

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň