1412 Dokuz aýakly ýer plastik palet ulanylýar

Gysga düşündiriş:

1.HDPE ýa-da HDPP material
2. Roundhli tarapdan dört taraplaýyn giriş
3. loadokary ýüklemek ukybyna çydap bilýän bir bölek sanjym, has çydamly.


Önümiň jikme-jigi

Sorag-jogap

Haryt bellikleri

JW1210-2 JW1210-3

Aýratynlyklary

Dokuz metrlik plastmassa paletlerimiz hakykatdanam tygşytly we ýokary öndürijilikli bolmagy üçin döredildi.Closedapyk zynjyrlara, önümçilik zawodlaryna we haryt paýlanyşyna ähliumumy degişlidir.Özboluşly gaýtadan işlemek prosesi serişdeleri ulanmagy netijeli gowulandyrýar, energiýany tygşytlaýar we zyňyndylary azaldýar.Gaýtadan ulanylýan materiallar daşky gurşawa bolup biljek hapalanmagy ep-esli azaldar.Geliň, bize goşulyň we bu ýaşyl planeta goşant goşuň.

1412

Spesifikasiýa

Model belgisi JW-1412 Görnüşi Dokuz aýakly plastik palet
Uzynlyk 1400mm (55.12in) Stil Leeke ýüzli
Ini 1200mm (47,24in) Ulanylyşy Logistik transport we ammar
Boý 140mm (5.51in) Omöriteleşdirilen görnüşler Logotip / Reňk / Ölçeg
Statik ýük 5t Rack ýük /
Dinamiki ýük 1.2t Agram 22.2kg

appli ssenariýleri TW1010-07 TW1010-08

Arza

Çeýe ulanmakLongshengheplastik paletler daşalýan mahaly ähli amatlylygy we netijeliligi üpjün edýär. Haýsy gurşaw, palletizasiýa, rack ýa-da ammar ýaly ulanylyşyna garamazdan, siziň islegleriňize, biziň isleglerimize doly uýgunlaşyp bileris.dokuz futIň oňat göterijilik ukyby, şübhesiz, ilkinji saýlawyňyzdyr.

TW1010-09 TW1010-01 TW1010-02


 • Öňki:
 • Indiki:

 • S: customöriteleşdirilen görnüşim we logotipim bolup bilermi?
  J: Hawa, elbetde.Customöriteleşdirilen önümlere ökde, aýratynlaşdyrma ýa-da OEM hyzmatynyň islendik zerurlygy, has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.Daşky görnüşi üýtgetmek üçin, Logo, dünýägaraýyş goşmak, çap etmek aňsat bolar.

  S: Synag üçin nusga alyp bilerinmi?
  J: Barlamak we synag etmek üçin nusga hödürlemekden hoşal, önümlerimiziň sizi kanagatlandyrjakdygyna ynanýarys.

  S: TT we L / C-den başga Paypal, Weston Union we söwda kepilligini kabul edýärsiňizmi?
  J: Alada etme, biziň ähli işimiz kanagatlanarly önümleri almaga we puluňyzy almazdan ozal howpsuz saklamaga kömek etmekdir.
  Şonuň üçin siziň saýlan ähli töleg usulyňyzy kabul edýäris.

  S: Tölegden soň näçe wagt köpçülikleýin ýük alyp bilerin?
  J: Adatça 10-15 gün.Jikme-jiklikler üçin göni biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň