9 aýak 1210-B ýeňil wezipe bir gezek ulanylýan plastmassa palet

Gysga düşündiriş:

1.HDPE ýa-da HDPP material
2. Dört taraplaýyn giriş
3.Bir bölek sanjym


Önümiň jikme-jigi

Sorag-jogap

Haryt bellikleri

JW1210B-3 JW1210B-4

Aýratynlyklary

1. Paletiň arassa görnüşi bar we arassalamak we sterilizasiýa etmek aňsat.
2.Gaplamak prosesinde dyrnaklar we tikenler ýok, harytlara tötänleýin zeper ýetenok.
3. Tüsse çykarmaň, haryt eksport etmegiň proseduralaryny azaldyň we maýa dolanyşygyny çaltlaşdyryň.
4. Döwülen plastmassa paletler gaýtadan işlenip we beýleki zatlar üçin çig mal hökmünde ulanmak üçin gaýtadan işlenip bilner.

JW1210BSpesifikasiýa

Model belgisi JW-1210-B Görnüşi Dokuz aýakly plastik palet
Uzynlyk 1200mm (47,24in) Stil Leeke ýüzli
Ini 1000mm (39.37in) Ulanylyşy Logistik transport we ammar
Boý 140mm (5.51in) Omöriteleşdirilen görnüşler Logotip / Reňk / Ölçeg
Statik ýük 1.5t Rack ýük /
Dinamiki ýük 0,5t Agram 9.3kg

appli ssenariýleri

TW1010-07 TW1010-08

Arza

“Longshenghe” plastmassa paletleriniň çeýe ulanylmagy transport wagtynda ähli amatlylygy we netijeliligi üpjün edýär. Haýsy gurşaw, palletizasiýa, rack ýa-da ammar ýaly ulanylyşyna garamazdan, dokuz aýakly islegleriňize doly laýyklaşyp bileris. ajaýyp göterijilik ukyby, şübhesiz, ilkinji saýlawyňyzdyr.

TW1010-09 TW1010-01 TW1010-02

 


 • Öňki:
 • Indiki:

 • S: laýyk plastik paleti nädip saýlap bilerin?
  J: Bu 3 esasy faktora bagly:
  1.Paletiň dizaýnynda bizde üç ylgaw görnüşi, alty çapyşyk görnüşi , dokuz fut we iki taraplaýyn görnüş bar.
  2. Paletiň materialy, adatça HDPP ýa-da HDPE, bizde Wirginal, General, Gaýtadan işlenen we Gara materiallar ýaly dürli derejeler bar.
  3. Önümçilik usuly, köplenç sanjym galyplary we üflemek.
  Diňe zerurlyklaryňyzy we talaplaryňyzy aýdyň, size laýyk palet saýlarys.

  S: customöriteleşdirilen görnüşim we logotipim bolup bilermi?
  J: Hawa, elbetde.Customöriteleşdirilen önümlere ökde, aýratynlaşdyrma ýa-da OEM hyzmatynyň islendik zerurlygy, has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.Daşky görnüşi üýtgetmek üçin, Logo, dünýägaraýyş goşmak, çap etmek aňsat bolar.

  S: Synag üçin nusga alyp bilerinmi?
  J: Barlamak we synag etmek üçin nusga hödürlemekden hoşal, önümlerimiziň sizi kanagatlandyrjakdygyna ynanýarys.

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň