Bir gezek ulanyň1211 Dokuz aýakly logistik plastik palet

Gysga düşündiriş:

1. Uzak ömür üçin ýokary dykyzlykly polietilen.Palet ýekeje sanjym galypdyr, ýygnamak ýa-da kebşirlemek meselesi ýok. Logistik transport we ammar ssenarileri
2.Bu ýapyk zynjyrlara, önümçilik zawodlaryna we haryt paýlanyşyna ähliumumy degişlidir.
3.Bu umumy plastmassa paletler hem tehniki taýdan skiddir.Dokuz aýakly paletler, paletleriň biri-birine höwürtge döretmegine mümkinçilik berýän ylgawçylaryň ýerine dokuz deň aralyk aýaklary bar.
4. “Aýaklar” öndürilende paletiň üstünde depressiýa döretmek arkaly emele gelýär.


Önümiň jikme-jigi

Sorag-jogap

Haryt bellikleri

Düşündiriş

1. Uzak ömür üçin ýokary dykyzlykly polietilen.Palet ýekeje sanjym galypdyr, ýygnamak ýa-da kebşirlemek meselesi ýok. Logistik transport we ammar ssenarileri
2.Bu ýapyk zynjyrlara, önümçilik zawodlaryna we haryt paýlanyşyna ähliumumy degişlidir.
3.Bu umumy plastmassa paletler hem tehniki taýdan skiddir.Dokuz aýakly paletler, paletleriň biri-birine höwürtge döretmegine mümkinçilik berýän ylgawçylaryň ýerine dokuz deň aralyk aýaklary bar.
4. “Aýaklar” öndürilende paletiň üstünde depressiýa döretmek arkaly emele gelýär.

JW1210-2 JW1210-3

Tehnologiki parametrler

Model belgisi JW-1211 Görnüşi Dokuz aýakly plastik palet
Uzynlyk 1200mm (47,24in) Stil Leeke ýüzli
Ini 1100mm (43.31in) Ulanylyşy Logistik transport we ammar
Boý 140mm (5.51in) Omöriteleşdirilen görnüşler Logotip / Reňk / Ölçeg
Statik ýük 1t Rack ýük /
Dinamiki ýük 0.4t Agram 9kg

JW1211-2

Müşderilerimize iň gowy bilýän ýerlerimize jemlenip iň gowy hyzmat edip bileris, bu zatlary ussahanamyzda öndürýäris we täjirçilik enjamlary üçin öňdebaryjy dilerlerden biri.
1. qualityokary hilli plastik ammar paletleri
2. Çydamly materiallar uzak ömri saklaýar
3. Üç reňk saýlanyp bilner.
4. Ekologiýa taýdan arassa, hapalanmaýan, howpsuz, ulanmak aňsat

Plastiki paletlerde kemçilikler, bakteriýalar, kömelekler we beýleki patogenler ýok, bularyň hemmesi karantiniň gijikmegine sebäp bolup biler, iberiş çykdajylaryňyzy ýokarlandyryp biler, saglyk we howpsuzlyk töwekgelçiligini aýtmazlyk.Köp oba hojalygy we azyk öndürijileri indi bu möhüm sebäpden plastik paletleri ulanýarlar.

appli ssenariýleri TW1010-07 TW1010-08 TW1010-09 TW1010-01 TW1010-02


 • Öňki:
 • Indiki:

 • S: TT we L / C-den başga Paypal, Weston Union we söwda kepilligini kabul edýärsiňizmi?
  J: Alada etme, biziň ähli işimiz kanagatlanarly önümleri almaga we puluňyzy almazdan ozal howpsuz saklamaga kömek etmekdir.
  Şonuň üçin siziň saýlan ähli töleg usulyňyzy kabul edýäris.

  S: Tölegden soň näçe wagt köpçülikleýin ýük alyp bilerin?
  J: Adatça 10-15 gün.Jikme-jiklikler üçin göni biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

  S: Hiliňizi barlamak üçin nädip nusga alyp bilerin?
  J: nusgalary DHL / TNT / FEDEX, howa arkaly iberip ýa-da deňiz gaplaryňyza goşup bilersiňiz

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň