Ulag 1208 Ammar üçin dokuz fut eksport plastik palet

Gysga düşündiriş:

1) Araçydan aýlanyp, çykdajylaryňyzy azaldyň
2) 100% täze material hiliň kepillendirilmegine kömek edýär
3) Derrew we gyssagly eltip bermek üçin dogry aksiýa
4) Konteýnerde zeper ýetenler indiki tertipde mugt hödürlener.
5) 24 sagadyň içinde gyssagly jogap


Önümiň jikme-jigi

Sorag-jogap

Haryt bellikleri

Üstünlikleri

1) Araçydan aýlanyp, çykdajylaryňyzy azaldyň
2) 100% täze material hiliň kepillendirilmegine kömek edýär
3) Derrew we gyssagly eltip bermek üçin dogry aksiýa
4) Konteýnerde zeper ýetenler indiki tertipde mugt hödürlener.
5) 24 sagadyň içinde gyssagly jogap

JW1210-2 JW1210-3

Arza

“Longshenghe” plastmassa paletleriniň çeýe ulanylmagy transport wagtynda ähli amatlylygy we netijeliligi üpjün edýär. Haýsy gurşaw, palletizasiýa, rack ýa-da ammar ýaly ulanylyşyna garamazdan, dokuz aýakly islegleriňize doly laýyklaşyp bileris. plastik paletiň ajaýyp göterijilik ukyby, şübhesiz, ilkinji saýlawyňyzdyr.

1. Lighteňil agram, ýönekeý gurluş, işlemek we girmek aňsat.
2. Güýçli palta tagtasy, süýşmäge garşy we ýuwulýan.
3. Suw garşylygy we arassalamak aňsat.
4. Ygtybarly, ekologiýa taýdan arassa we gaýtadan ulanylýan
5. Görnüşleri we reňkleri bilen düzülen.

appli ssenariýleri TW1010-07 TW1010-08

Müşderi hyzmaty

1. Müşderi bilen resmi şertnama baglaşmazdan ozal, müşderiniň isleg maglumatlaryna esaslanýan hünärmen we ýerlikli teklipleri seljermäge we iň oňat çözgüt tapmaga kömek ederis.
2. Önümlerimiz ýa-da bahalarymyz bilen baglanyşykly ähli soraglara 24 sagadyň dowamynda jogap berler.
3. Sargydyňyzyň gidişini yzarlaň we iň täze habarlar bilen täzelenip duruň.

JW1208

Tehnologiki parametrler

Model belgisi JW-1208 Görnüşi Dokuz aýakly plastik palet
Uzynlyk 1200mm (47,24in) Stil Leeke ýüzli
Ini 800mm (31.5in) Ulanylyşy Logistik transport we ammar
Boý 140mm (5.51in) Omöriteleşdirilen görnüşler Logotip / Reňk / Ölçeg
Statik ýük 1t Rack ýük /
Dinamiki ýük 0.4t Agram 6.5kg

TW1010-09 TW1010-01 TW1010-02


 • Öňki:
 • Indiki:

 • S: customöriteleşdirilen görnüşim we logotipim bolup bilermi?
  J: Hawa, elbetde.Customöriteleşdirilen önümlere ökde, aýratynlaşdyrma ýa-da OEM hyzmatynyň islendik zerurlygy, has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.Daşky görnüşi üýtgetmek üçin, Logo, dünýägaraýyş goşmak, çap etmek aňsat bolar.

  S: Synag üçin nusga alyp bilerinmi?
  J: Barlamak we synag etmek üçin nusga hödürlemekden hoşal, önümlerimiziň sizi kanagatlandyrjakdygyna ynanýarys.

  S: TT we L / C-den başga Paypal, Weston Union we söwda kepilligini kabul edýärsiňizmi?
  J: Alada etme, biziň ähli işimiz kanagatlanarly önümleri almaga we puluňyzy almazdan ozal howpsuz saklamaga kömek etmekdir.

  Şonuň üçin siziň saýlan ähli töleg usulyňyzy kabul edýäris.

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň