Plastiki sandyklar Dolandyryş we saklamak üçin bukulýan mesh

Gysga düşündiriş:

1. Dürli reňkli plastmassa bukulýan ammar gaplary,
2. Iki ýa-da üç reňk bilelikde garylyp bilner,
3. allhli bölekleri bir bölege öwrüp bolýar;
4. Easyeňil wagon üçin ýeňil gurluşyk


Önümiň jikme-jigi

Sorag-jogap

Haryt bellikleri

plastmassa dolanyşyk sandyk-1 plastmassa dolanyşyk sandyk-2

Aýratynlyklary

“Longshenghe” berkidilip bilinýän we eplenýän plastmassa sandyk, ýokary öndürijiligi hödürleýän hakyky tegelek hökmünde işlenip düzüldi.Bu plastik sandykyň ýokary täsir güýji, şeýle nädogry işlemek bilen zeper ýetmek howpuny ep-esli azaldar we şeýlelik bilen hyzmat möhletini uzaldýar.Çeýe bukulýan dizaýn dürli giňişliklere bolan islegleriňizi hem kanagatlandyryp biler.

Üstünlik

1. Howalandyrylan taraplar, zerur bolsa mazmun üçin gowy howa hereketini üpjün edýär
2. Müşderiniň islegine görä ululygy hem edilip bilner
3. Taraplary gyzgyn möhürlenip we müşderileriň nyşany bilen ekran edip bolýar
4. Howalandyrylan taraplar, zerur bolsa mazmun üçin gowy howa hereketini üpjün edýär
5. Müşderiniň islegine görä ululyk hem edilip bilner
6. Taraplary gyzgyn möhürlenip we müşderileriň nyşany bilen ekran edip bolýar

plastmassa bukulýan sandyk-3

Spesifikasiýa

Model belgisi ZK0041 Görnüşi Plastik sandyk
Uzynlyk 525mm (20.67in) Stil Eplenýän sandyk
Ini 365mm (14.37in) Ulanylyşy Logistik transport we ammar
Boý 210mm (8.27in) Omöriteleşdirilen görnüşler Logotip / Reňk / Ölçeg
Agram 1.34kg Aýratynlyk Ekologiýa taýdan arassa

plastmassa bukulýan guty-4 plastmassa bukulýan guty-5

şahadatnama pudagy birleşdirmek gaýtadan işlemek


 • Öňki:
 • Indiki:

 • S I Gerekli ululygy we reňkini nädip tapyp bilerin?
  J: Müşderi hyzmatymyza ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris, ol siziň talaplaryňyza görä iň oňat önüm tapar.

  S: Gowşuryş wagtyňyz näçe?
  J: Adatça harytlar ätiýaçda bolsa 3-5 gün bolýar.ýa-da harytlar ätiýaçda bolmasa 5-7 gün, mukdaryna görä.

  S: customörite hyzmat berýärsiňizmi?
  J: Hawa, size bar bolan önüm setirimiz üçin ýöriteleşdirilen logotip, logotip çap etmek, ýöriteleşdirilen paket we ýöriteleşdirilen reňk hödürläp bileris.Şeýle hem, ýöriteleşdirilen dizaýn, gural ýasamak we plastmassa sanjym etmek isleýäris, ýöriteleşdirilen plastmassa bölekleri üçin bir gezeklik hyzmaty alyp bilersiňiz.
  Theeri gelende aýtsak, täze önümleri ösdürmek üçin gural çykdajylaryny paýlaşmak baradaky islendik gepleşikleri kabul etmek isleýäris.Gurallaryň bahasyny paýlaşyň, başga bazara ýüz tutuň.

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň