Piwo çüýşeleri üçin plastik çüýşe sandyk 12-C aksiýa içgisi

Gysga düşündiriş:

Piwo, çakyr we spirtli çüýşeler üçin plastik çüýşeleri saklaýan sandyklar, çüýşe sandyklarymyz islendik görnüşdäki aýna we plastik çüýşeleri saklamak we daşamak üçin niýetlenendir.Piwo önümleri, sidr öndürmek, öý piwo önümleri, üzümçilikler, çakyr öndürmek, ruh öndürmek, piwo, ygtyýarly bölek satuw we ş.m.


Önümiň jikme-jigi

Sorag-jogap

Haryt bellikleri

plastik piwo sandyk1 plastik piwo sandyk2

Piwo ýaly 24 çüýşe içgi üçin plastik piwo sandyklary.Güýçli gurluşy we gaty düýbi, ullakan ýüklemesi we süýşmegine garşy.24 çüýşe plastik piwo sandyklary, suwy we geň suwuklyklary siňdirmeýän, aňsat ýüklemek, gaplamak we saklamak üçin arassa we arassa.Çüýşe sandyklarymyz, her dürli aýna we plastmassa çüýşeleri saklamak we daşamak üçin niýetlenendir.

plastik piwo sandyk3

Spesifikasiýa

Model belgisi BE0012-C Görnüşi Plastiki zibil gaplary
Uzynlyk 362mm (142.2in) Stil Gapak, tigir, pedal
Ini 270mm (10.63in) Ulanylyşy Daşarda
Boý 317mm (12.48in) Omöriteleşdirilen görnüşler Logotip / Reňk / Ölçeg
çüýşe 12btl Agram 1.23kg

plastmassa bukulýan guty-4 plastmassa bukulýan guty-5

şahadatnama pudagy birleşdirmek gaýtadan işlemek


 • Öňki:
 • Indiki:

 • S I Gerekli ululygy we reňkini nädip tapyp bilerin?
  J: Müşderi hyzmatymyza ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris, ol siziň talaplaryňyza görä iň oňat önüm tapar

  S: Gowşuryş wagtyňyz näçe?
  J: Adatça harytlar ätiýaçda bolsa 3-5 gün bolýar.ýa-da harytlar ätiýaçda bolmasa 5-7 gün, mukdaryna görä.

  S: Nusga berýärsiňizmi?mugtmy ýa-da goşmaça?
  J: Hawa, nusgany mugt hödürläp bileris, ýöne ýüküň bahasyny tölemeris.

  S: Baglanyşyk hyzmatyny hödürleýärsiňizmi?
  J: Hawa, ammar we material işleýän önümler käbir beýleki önümlerden düýpgöter tapawutlanýar.Käwagt doly konteýner ýük üçin diňe bir üpjün edijiden satyn alyp bolmaz.Önüm bilen baglanyşykly köp sanly hyzmatdaş hyzmatdaş çeşmelerimiz bar, size doly konteýner ýük ýüklemesini birleşdirmäge kömek edip bileris.

  S: customörite hyzmat berýärsiňizmi?
  J: Hawa, size bar bolan önüm setirimiz üçin ýöriteleşdirilen logotip, logotip çap etmek, ýöriteleşdirilen paket we ýöriteleşdirilen reňk hödürläp bileris.Şeýle hem, ýöriteleşdirilen dizaýn, gural ýasamak we plastmassa sanjym etmek isleýäris, ýöriteleşdirilen plastmassa bölekleri üçin bir gezeklik hyzmaty alyp bilersiňiz.
  Theeri gelende aýtsak, täze önümleri ösdürmek üçin gural çykdajylaryny paýlaşmak baradaky islendik gepleşikleri kabul etmek isleýäris.Gurallaryň bahasyny paýlaşyň, başga bazara ýüz tutuň.

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň