Plastiki 12-F kuboklar Aýna ýuwulýan ammar sandyk Plastiki ammar gaplaýyş piwo sandyk

Gysga düşündiriş:

1.HDPE ýa-da HDPP material
2. spaceeri tygşytlamak üçin bukulyp bilner
3. Tor gurluşy has güýçlidir


Önümiň jikme-jigi

Sorag-jogap

Haryt bellikleri

plastik piwo sandyk1 plastik piwo sandyk2

1. Uzak ömri üçin ýokary dykyzlykly bakja polietilen.UV Durnuklaşdyrylan, gaty çydamly Çuň doňma şertlerine, şeýle hem açyk we aşa gün şertlerine garşy durmak ukyby.
2. Saklanylýan ammar, ýer tygşytlamak.
3. Çyglylyga çydamly, çydamly, arassalamak aňsat.
4. Zigzag guty gapagy bilen guty korpusynyň arasynda esasly baglanyşyk, berkligi we açyk açylmagyny üpjün edýär.Gutynyň gapagy ýapyşman birek-biregi erkin dişläp biler.
5. esasan temmäki, kitap we beýleki pudaklar üçin amatly logistika we paýlamak işinde ulanylýan transport çykdajylaryny netijeli azaltmak.
6. täjirçilik dolanyşygy, paýlanyş we saklanylýan ýerlere giňden ulanylýar.

plastik piwo sandyk3

Spesifikasiýa

Model belgisi BE0012-F Görnüşi Plastiki zibil gaplary
Uzynlyk 350mm (13,78in) Stil Gapak, tigir, pedal
Ini 268mm (10.55in) Ulanylyşy Daşarda
Boý 315mm (12.4in) Omöriteleşdirilen görnüşler Logotip / Reňk / Ölçeg
çüýşe 12btl Agram 1,27 kg

plastmassa bukulýan guty-4 plastmassa bukulýan guty-5

Arza

“Longshenghe” plastik sandyklaryň çeýe ulanylmagy transport wagtynda ähli amatlylygy we netijeliligi üpjün edýär. Haýsy gurşaw, haýsy ulanylyşyna garamazdan, siziň islegleriňize ajaýyp uýgunlaşyp bileris, plastik sandyklaryň ajaýyp göterijilik ukyby, şübhesiz, ilkinji saýlawyňyzdyr .

şahadatnama pudagy birleşdirmek gaýtadan işlemek


 • Öňki:
 • Indiki:

 • S I Gerekli ululygy we reňkini nädip tapyp bilerin?
  J: Müşderi hyzmatymyza ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris, ol siziň talaplaryňyza görä iň oňat önüm tapar.

  S: Gowşuryş wagtyňyz näçe?
  J: Adatça harytlar ätiýaçda bolsa 3-5 gün bolýar.ýa-da harytlar ätiýaçda bolmasa 5-7 gün, mukdaryna görä.

  S: customörite hyzmat berýärsiňizmi?
  J: Hawa, size bar bolan önüm setirimiz üçin ýöriteleşdirilen logotip, logotip çap etmek, ýöriteleşdirilen paket we ýöriteleşdirilen reňk hödürläp bileris.Şeýle hem, ýöriteleşdirilen dizaýn, gural ýasamak we plastmassa sanjym etmek isleýäris, ýöriteleşdirilen plastmassa bölekleri üçin bir gezeklik hyzmaty alyp bilersiňiz.
  Theeri gelende aýtsak, täze önümleri ösdürmek üçin gural çykdajylaryny paýlaşmak baradaky islendik gepleşikleri kabul etmek isleýäris.Gurallaryň bahasyny paýlaşyň, başga bazara ýüz tutuň.

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň