Elýeterli plastik palet ölçegleri näme?

Her ýurduň senagat we logistika transport standartlary dürli-dürli bolansoň, käbir paletler diňe käbir ýurtlarda we belli pudaklarda ulanylýar.Bu önümleriň üpjünçilik zynjyrlarynyň arasynda ýa-da ýurtlaryň arasynda geçirilmegini aňsatlaşdyrmaýar.Önümleriň gaplama tapawudy önümleriň paletleriň ähli täsirli ýerlerine netijeli ýerleşdirilip bilinmejekdigini aňladyp biler we dürli transport usullary we serişdeleri paletleriň gaplara ýerleşdirilmeginiň aňsat däldigini aňladyp biler, bu bolsa az ýer ulanylmagyna sebäp bolup biler. we önümiň zaýalanmagy.

Ulag zynjyryndaky paletleriň yzygiderliligini standartlaşdyrmak üçin dürli pudak birleşikleri ululyklary we aýratynlyklary boýunça standartlaşdyryldy.Soň bolsa, bu ülňüleriň altysy Halkara standartlar guramasy ISO tarapyndan halkara standart spesifikasiýa hökmünde kabul edildi.

Olaryň jikme-jik ölçegleri we aýratynlyklary aşakda görkezilen

ISO standart palet ölçegleri

Resmi ady

Inçlerdäki ölçegler

Millimetrdäki ölçegler

Area

Sarp ediji markalary birleşigi (CBA) (öňki GMA)

48 × 40

1016 × 1219

Demirgazyk Amerika

EURO

31.5 × 47.24

800 × 1200

Europeewropa

1200 × 1000 (EURO 2)

39.37 × 47.24

1000 × 1200

Europeewropa, Aziýa

Awstraliýanyň standart paleti (ASP)

45.9 × 45.9

1165 × 1165

Awstraliýa

Halkara palet

42 × 42

1067 × 1067

Demirgazyk Amerika, Europeewropa, Aziýa

Aziýa paleti

43.3 × 43.3

1100 × 1100

Aziýa

托盘 系列 通用 长 图版 图版 图版

 

 


Iş wagty: Awgust-29-2022