Euro Pallet 1311 Euroewro Duty goşa ýüzli plastik palet Hdpe

Gysga düşündiriş:

1. Iki material HDPE ýa-da HDPP bar.
2. Integrirlenen sanjym galyplaýyş prosesi, önüm tutuşlygyna has berkdir.
3. “Longshenghe” agyr ýükli iki ýüzli plastmassa palet, ýokary öndürijiligi hödürleýän hakyky tegelek hökmünde işlenip düzüldi.
4. Bu plastmassa paletiň ýokary täsir güýji, şeýle nädogry işlemek bilen zeper ýetmek howpuny ep-esli azaldar we şeýlelik bilen hyzmat möhletini uzaldýar.
5. Ulanylandan soň arassalamak aňsat we esasan ýokary ýükli ammarlary saklamak üçin ulanylýar.
6.Bu ýokarky we aşaky gatlaklary bolan paletleriň giň kategoriýasy.
7. Tersine paletiň aşaky palubasy paletiň ýokarsyna meňzeş doly paluba bolup biler ýa-da paletiň möhüm goldaw nokatlaryny birleşdirmek üçin ýeterlik ýer bolup biler.


Önümiň jikme-jigi

Sorag-jogap

Haryt bellikleri

Üstünlikleri

1. Iki material HDPE ýa-da HDPP bar.
2. Integrirlenen sanjym galyplaýyş prosesi, önüm tutuşlygyna has berkdir.
3. “Longshenghe” agyr ýükli iki ýüzli plastmassa palet, ýokary öndürijiligi hödürleýän hakyky tegelek hökmünde işlenip düzüldi.
4. Bu plastmassa paletiň ýokary täsir güýji, şeýle nädogry işlemek bilen zeper ýetmek howpuny ep-esli azaldar we şeýlelik bilen hyzmat möhletini uzaldýar.
5. Ulanylandan soň arassalamak aňsat we esasan ýokary ýükli ammarlary saklamak üçin ulanylýar.
6.Bu ýokarky we aşaky gatlaklary bolan paletleriň giň kategoriýasy.
7. Tersine paletiň aşaky palubasy paletiň ýokarsyna meňzeş doly paluba bolup biler ýa-da paletiň möhüm goldaw nokatlaryny birleşdirmek üçin ýeterlik ýer bolup biler.

agyr palet agyr palet jikme-jiklikleri görkezilýär

Arza

“Longshenghe” plastmassa paletleriniň çeýe ulanylmagy transport wagtynda ähli amatlylygy we netijeliligi üpjün edýär. Haýsy gurşaw, palletizasiýa, rack ýa-da ammar ýaly ulanylyşyna garamazdan, islegleriňize, iki ýüzli plastik paletimize doly laýyklaşyp bileris. plastmassa paletiň ajaýyp göterijilik ukyby, şübhesiz, ilkinji saýlawyňyzdyr.

TW1010-06 TW1010-07 TW1010-08

Tehnologiki parametrler

Model belgisi SW-1311 Görnüşi Iki ýüzli plastik palet
Uzynlyk 1300mm (51.18in) Stil Iki gezek ýüzbe-ýüz
Ini 1100mm (43.31in) Ulanylyşy Logistik transport we ammar
Boý 150mm (5.91in) Omöriteleşdirilen görnüşler Logotip / Reňk / Ölçeg
Statik ýük 6t Rack ýük 0.7t
Dinamiki ýük 1.5t Agram 23.5kg

SW1311-2TW1010-09 TW1010-01 TW1010-02


 • Öňki:
 • Indiki:

 • S: Synag üçin nusga alyp bilerinmi?
  J: Barlamak we synag etmek üçin nusga hödürlemekden hoşal, önümlerimiziň sizi kanagatlandyrjakdygyna ynanýarys.

  S: TT we L / C-den başga Paypal, Weston Union we söwda kepilligini kabul edýärsiňizmi?
  J: Alada etme, biziň ähli işimiz kanagatlanarly önümleri almaga we puluňyzy almazdan ozal howpsuz saklamaga kömek etmekdir.
  Şonuň üçin siziň saýlan ähli töleg usulyňyzy kabul edýäris.

  S: Tölegden soň näçe wagt köpçülikleýin ýük alyp bilerin?
  J: Adatça 10-15 gün.Jikme-jiklikler üçin göni biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň