Euroewro palet 1210-D ululygy Hdpe eksport üçin plastik palet

Gysga düşündiriş:

1. Iki material HDPE ýa-da HDPP bar.
2. Integrirlenen sanjym galyplaýyş prosesi, önüm tutuşlygyna has berkdir.
3. “Longshenghe” agyr ýükli iki ýüzli plastmassa palet, ýokary öndürijiligi hödürleýän hakyky tegelek hökmünde işlenip düzüldi.
4. Ulanylandan soň arassalamak aňsat we esasan ýokary ýükli ammarlary saklamak üçin ulanylýar.
5.Bu ýokarky we aşaky gatlaklary bolan paletleriň giň kategoriýasy.
Tersine paletiň aşaky gatlagy paletiň ýokarsyna meňzeş doly paluba bolup biler ýa-da pallanyň möhüm goldaw nokatlaryny birleşdirmek üçin ýeterlik ýer bolup biler.


Önümiň jikme-jigi

Sorag-jogap

Haryt bellikleri

Üstünlikleri

1. Iki material HDPE ýa-da HDPP bar.
2. Integrirlenen sanjym galyplaýyş prosesi, önüm tutuşlygyna has berkdir.
3. “Longshenghe” agyr ýükli iki ýüzli plastmassa palet, ýokary öndürijiligi hödürleýän hakyky tegelek hökmünde işlenip düzüldi.
4. Ulanylandan soň arassalamak aňsat we esasan ýokary ýükli ammarlary saklamak üçin ulanylýar.
5.Bu ýokarky we aşaky gatlaklary bolan paletleriň giň kategoriýasy.
6. Tersine paletiň aşaky palubasy paletiň ýokarsyna meňzeş doly paluba bolup biler ýa-da paletiň möhüm goldaw nokatlaryny birleşdirmek üçin ýeterlik ýer bolup biler.

agyr palet agyr palet jikme-jiklikleri görkezilýär

Arza

“Longshenghe” plastmassa paletleriniň çeýe ulanylmagy transport wagtynda ähli amatlylygy we netijeliligi üpjün edýär. Haýsy gurşaw, palletizasiýa, rack ýa-da ammar ýaly ulanylyşyna garamazdan, islegleriňize, iki ýüzli plastik paletimize doly laýyklaşyp bileris. plastmassa paletiň ajaýyp göterijilik ukyby, şübhesiz, ilkinji saýlawyňyzdyr.

TW1010-06 TW1010-07 TW1010-08

Tehnologiki parametrler

Model belgisi SW-1210-D Görnüşi Iki ýüzli plastik palet
Uzynlyk 1200mm (47,24in) Stil Iki gezek ýüzbe-ýüz
Ini 1000mm (39.37in) Ulanylyşy Logistik transport we ammar
Boý 150mm (5.91in) Omöriteleşdirilen görnüşler Logotip / Reňk / Ölçeg
Statik ýük 8t Rack ýük /
Dinamiki ýük 2t Agram 28,7 kg

SW1210D TW1010-09 TW1010-01 TW1010-02


 • Öňki:
 • Indiki:

 • S: laýyk plastik paleti nädip saýlap bilerin?
  J: Bu 3 esasy faktora bagly:
  1.Paletiň dizaýnynda bizde üç ylgaw görnüşi, alty çapyşyk görnüşi , dokuz fut we iki taraplaýyn görnüş bar.
  2. Paletiň materialy, adatça HDPP ýa-da HDPE, bizde Wirginal, General, Gaýtadan işlenen we Gara materiallar ýaly dürli derejeler bar.
  3. Önümçilik usuly, köplenç sanjym galyplary we üflemek.
  Diňe zerurlyklaryňyzy we talaplaryňyzy aýdyň, size laýyk palet saýlarys.

  S: Tölegden soň näçe wagt köpçülikleýin ýük alyp bilerin?
  J: Adatça 10-15 gün.Jikme-jiklikler üçin göni biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň