Epal opewropallet 1210-A, 4 ýolly girelgeli palletizasiýa üçin uly plastik palet

Gysga düşündiriş:

1. Iki material HDPE ýa-da HDPP bar.
2. Integrirlenen sanjym galyplaýyş prosesi, önüm tutuşlygyna has berkdir.
3.Bu ýapyk zynjyrlara, önümçilik zawodlaryna we haryt paýlanyşyna ähliumumy degişlidir.
4. Ulanylandan soň arassalamak aňsat we esasan ýokary ýükli ammarlary saklamak üçin ulanylýar.
5. Tersine paletiň aşaky palubasy paletiň ýokarsyna meňzeş doly paluba bolup biler ýa-da paletiň möhüm goldaw nokatlaryny birleşdirmek üçin ýeterlik ýer bolup biler.


Önümiň jikme-jigi

Sorag-jogap

Haryt bellikleri

Üstünlikleri

1. Iki material HDPE ýa-da HDPP bar.
2. Integrirlenen sanjym galyplaýyş prosesi, önüm tutuşlygyna has berkdir.
3.Bu ýapyk zynjyrlara, önümçilik zawodlaryna we haryt paýlanyşyna ähliumumy degişlidir.
4. Ulanylandan soň arassalamak aňsat we esasan ýokary ýükli ammarlary saklamak üçin ulanylýar.
5. Tersine paletiň aşaky palubasy paletiň ýokarsyna meňzeş doly paluba bolup biler ýa-da paletiň möhüm goldaw nokatlaryny birleşdirmek üçin ýeterlik ýer bolup biler.
agyr palet agyr palet jikme-jiklikleri görkezilýär

Müşderi hyzmaty

1. Müşderi bilen resmi şertnama baglaşmazdan ozal, müşderiniň isleg maglumatlaryna esaslanýan hünärmen we ýerlikli teklipleri seljermäge we iň oňat çözgüt tapmaga kömek ederis.
2. Önümlerimiz ýa-da bahalarymyz bilen baglanyşykly ähli soraglara 24 sagadyň dowamynda jogap berler.
3. Sargydyňyzyň gidişini yzarlaň we iň täze habarlar bilen täzelenip duruň.

TW1010-06 TW1010-07 TW1010-08

Tehnologiki parametrler

Model belgisi SW-1210-A Görnüşi Iki ýüzli plastik palet
Uzynlyk 1200mm (47,24in) Stil Iki gezek ýüzbe-ýüz
Ini 1000mm (39.37in) Ulanylyşy Logistik transport we ammar
Boý 150mm (5.91in) Omöriteleşdirilen görnüşler Logotip / Reňk / Ölçeg
Statik ýük 6t Rack ýük /
Dinamiki ýük 1.5t Agram 21kg

SW1210A

TW1010-09 TW1010-01 TW1010-02


 • Öňki:
 • Indiki:

 • S: laýyk plastik paleti nädip saýlap bilerin?
  J: Bu 3 esasy faktora bagly:
  1.Paletiň dizaýnynda bizde üç ylgaw görnüşi, alty çapyşyk görnüşi , dokuz fut we iki taraplaýyn görnüş bar.
  2. Paletiň materialy, adatça HDPP ýa-da HDPE, bizde Wirginal, General, Gaýtadan işlenen we Gara materiallar ýaly dürli derejeler bar.
  3. Önümçilik usuly, köplenç sanjym galyplary we üflemek.
  Diňe zerurlyklaryňyzy we talaplaryňyzy aýdyň, size laýyk palet saýlarys.

  S: customöriteleşdirilen görnüşim we logotipim bolup bilermi?
  J: Hawa, elbetde.Customöriteleşdirilen önümlere ökde, aýratynlaşdyrma ýa-da OEM hyzmatynyň islendik zerurlygy, has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.Daşky görnüşi üýtgetmek üçin, Logo, dünýägaraýyş goşmak, çap etmek aňsat bolar.

  S: Tölegden soň näçe wagt köpçülikleýin ýük alyp bilerin?
  J: Adatça 10-15 gün.Jikme-jiklikler üçin göni biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň