1515-Z Bir gezek ulanylýan höwürtge gara bir ýol plastik palet

Gysga düşündiriş:

1. Iki çig mal bar: HDPE ýa-da HDPP
2.Logistik transport we ammar ssenarileri
3. Dokuz metrlik plastmassa paletlerimiz, hakykatdanam tygşytly we ýokary öndürijilikli bolmagy üçin döredildi.
4. Üýtgeşik gaýtadan işlemek prosesi serişdeleri ulanmagy netijeli gowulandyrýar, energiýany tygşytlaýar we zyňyndylary azaldýar.
5.Bu umumy plastik paletler hem tehniki taýdan skiddir.Dokuz aýakly paletler, paletleriň biri-birine höwürtge döretmegine mümkinçilik berýän ylgawçylaryň ýerine dokuz deň aralyk aýaklary bar.
“Aýaklar” öndürilende paletiň üstünde depressiýa döretmek arkaly emele gelýär.


Önümiň jikme-jigi

Sorag-jogap

Haryt bellikleri

JW1210-2 JW1210-3

 

Tehnologiki parametrler

Model belgisi JW-1515-Z Görnüşi Dokuz aýakly plastik palet
Uzynlyk 1500mm (59.06in) Stil Leeke ýüzli
Ini 1500mm (59.06in) Ulanylyşy Logistik transport we ammar
Boý 76mm (2.99in) Omöriteleşdirilen görnüşler Logotip / Reňk / Ölçeg
Statik ýük 6t Rack ýük /
Dinamiki ýük / Agram 22,6 kg

appli ssenariýleri TW1010-07 TW1010-08Hil kepilligi

1. ISO şahadatnamasy bolan önümçilik setirleri hünärmen inersenerler tarapyndan yzygiderli barlanar we goldanylar.
2. Önümler çykmazdan ozal azyndan üç gezek synagdan geçiriler. Gerek bolsa üçünji tarap synag hasabatyny berip bileris.
3. Önümler CE şahadatnamasyndan geçdi.

TW1010-09 TW1010-01 TW1010-02


 • Öňki:
 • Indiki:

 • S: laýyk plastik paleti nädip saýlap bilerin?
  J: Bu 3 esasy faktora bagly:
  1.Paletiň dizaýnynda bizde üç ylgaw görnüşi, alty çapyşyk görnüşi , dokuz fut we iki taraplaýyn görnüş bar.
  2. Paletiň materialy, adatça HDPP ýa-da HDPE, bizde Wirginal, General, Gaýtadan işlenen we Gara materiallar ýaly dürli derejeler bar.
  3. Önümçilik usuly, köplenç sanjym galyplary we üflemek.
  Diňe zerurlyklaryňyzy we talaplaryňyzy aýdyň, size laýyk palet saýlarys.

  S: customöriteleşdirilen görnüşim we logotipim bolup bilermi?
  J: Hawa, elbetde.Customöriteleşdirilen önümlere ökde, aýratynlaşdyrma ýa-da OEM hyzmatynyň islendik zerurlygy, has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.Daşky görnüşi üýtgetmek üçin, Logo, dünýägaraýyş goşmak, çap etmek aňsat bolar.

  S: Tölegden soň näçe wagt köpçülikleýin ýük alyp bilerin?
  J: Adatça 10-15 gün.Jikme-jiklikler üçin göni biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň