1210 9 aýakly ýük eksporty Gara bir gezek plastik palta ulanyň

Gysga düşündiriş:

1.HDPE ýa-da HDPP material
2. Dört taraplaýyn giriş
3.Bir bölek sanjym


Önümiň jikme-jigi

Sorag-jogap

Haryt bellikleri

JW1210-2 JW1210-3

JW1210Tehnologiki parametrler

Model belgisi JW-1210 Görnüşi Dokuz aýakly plastik palet
Uzynlyk 1200mm (47,24in) Stil Leeke ýüzli
Ini 1000mm (39.37in) Ulanylyşy Logistik transport we ammar
Boý 140mm (5.51in) Omöriteleşdirilen görnüşler Logotip / Reňk / Ölçeg
Statik ýük 4t Rack ýük /
Dinamiki ýük 1t Agram 12kg

appli ssenariýleri

TW1010-07 TW1010-08

Hil kepilligi

1. ISO şahadatnamasy bolan önümçilik setirleri hünärmen inersenerler tarapyndan yzygiderli barlanar we goldanylar.
2. Önümler çykmazdan ozal azyndan üç gezek synagdan geçiriler. Gerek bolsa üçünji tarap synag hasabatyny berip bileris.
3. Önümler CE şahadatnamasyndan geçdi.

TW1010-09 TW1010-01 TW1010-02


 • Öňki:
 • Indiki:

 • S: laýyk plastik paleti nädip saýlap bilerin?
  J: Bu 3 esasy faktora bagly:
  1.Paletiň dizaýnynda bizde üç ylgaw görnüşi, alty çapyşyk görnüşi , dokuz fut we iki taraplaýyn görnüş bar.
  2. Paletiň materialy, adatça HDPP ýa-da HDPE, bizde Wirginal, General, Gaýtadan işlenen we Gara materiallar ýaly dürli derejeler bar.
  3. Önümçilik usuly, köplenç sanjym galyplary we üflemek.
  Diňe zerurlyklaryňyzy we talaplaryňyzy aýdyň, size laýyk palet saýlarys.

  S: customöriteleşdirilen görnüşim we logotipim bolup bilermi?
  J: Hawa, elbetde.Customöriteleşdirilen önümlere ökde, aýratynlaşdyrma ýa-da OEM hyzmatynyň islendik zerurlygy, has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.Daşky görnüşi üýtgetmek üçin, Logo, dünýägaraýyş goşmak, çap etmek aňsat bolar.

  S: Synag üçin nusga alyp bilerinmi?
  J: Barlamak we synag etmek üçin nusga hödürlemekden hoşal, önümlerimiziň sizi kanagatlandyrjakdygyna ynanýarys.

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň